Centralt i Göingebygden

 

Ett projekt i samarbete med Tyringe Sparbanksstiftelse.

Syftet är att utveckla området i och kring matteröd i syfte att bygden skall bli mer attrativ för boende och besökare. Ambitionen är att befrämja kulturmiljöer och naturupplevelser som inspirerar till kreativitet och nyskapande.

Under 2013 erhölls 50.000 kr.

Under året har också en folder tagits fram vars rubrik är samma som projektnamnet:

Matteröd "Nära naturen - vid ås och sjö"

Vi hoppas att det kan finnas intressant information både för personer som bott i området sedan länge men också för de som är nyinflyttade. Vi hoppas också att den skall vara intressant för turister och andra besökare. Vi vill på detta sätt förmedla Matteröd som en levande och attrativ bygd och att fler upptäcker "Matterödsbygden".

Man kan bl.a. läsa om:

• Besöksmål

• Historia

• Naturvård

• Företag

• Föreningsliv mm.

Foldern kan erhållas gratis via Matteröds Byalag.

Mail: info@matterodsbyalag.se

Tel. 0733-842493