" Års-Protokoll 2019 uppdaterat! Välkomna till städdag vid Agdas stuga den 7 maj.Se vidare Aktuellt vad som planeras i år!! Vad ska det bli av vår by när kommunen inte vill satsa på landsbygden!"