Bilder från äppelsöndagen 2016 finns nu på knappen "Bilder".Nu har byalaget Swish nr. Se under aktuellt! Vad ska det bli av vår by när kommunen inte vill satsa på landsbygden!